PM272

  • แบบบ้าน Western Classic สำหรับที่ดินขนาดเล็ก
  • 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ
  • พื้นที่ใช้สอย 250 ตารางเมตร 
  • รวมทั้งสิ้นเพียง 4,000,000 บาท
helen2ss
helen1ss2