PM115

  • แบบบ้านสไตล์ร่วมสมัยชั้นเดียว มีทางลาดขึ้นบ้านสำหรับผู้สูงอายุ
  • 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ห้องทำงาน
  • โปรโมชั่นบ้านชั้นเดียวตารางเมตรละ 15,000 บาท
  • ราคารวมทั้งสิ้น 3,900,000 บาท