ผลงานในหมู่บ้านเสรี

ผลงานการก่อสร้างบ้านในหมู่บ้านเสรี ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ

ที่มีมากมายกว่าสิบหลัง ในระแวกหมู่บ้านเดียวกัน ตามแผนที่คร่าวๆด้านล่างนี้

PM343

PM340

PM335

PM334

PM333

PM332

PM331

PM269

PM232

PM226