PM264

  • แบบบ้านโมเดิร์นทรอปิคอลสองชั้น
  • 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ
  • พื้นที่ใช้สอย 273 ตารางเมตร 
  • โปรโมชั่น 2023 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
  • รวมทั้งสิ้นเพียง 3,830,000 บาท
pom3sssa
pom1sss
pom2sss