PM264

  • แบบบ้านโมเดิร์นทรอปิคอลสองชั้น
  • 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ
  • พื้นที่ใช้สอย 273 ตารางเมตร
  • โปรโมชั่นตารางเมตรละ 16,000 บาท
  • ราคารวมทั้งสิ้น 4,360,000 บาท