PM350

  • บ้าน 3 ชั้นสไตล์ร่วมสมัย
  • 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 3 ที่จอดรถ
  • เหมาะกับที่ดินหลากหลายรูปแบบ
  • โปรโมชั่นวัสดุเกรดสูงรุ่น Prestige ราคารวม 7,100,000 บาท
janya1 sss
janya2-sss2